Seminar schoolcommunicatie op 28 januari

7 januari 2016

Op 28 januari a.s. vindt er in ons Belevingscentrum een seminar plaats over schoolcommunicatie. Het seminar wordt georganiseerd door Social Schools, zij richten zich op het verbeteren van schoolcommunicatie en hebben als doel ouders meer betrokken te krijgen bij het onderwijs. Wij ontwerpen zeer regelmatig interieurs voor onderwijsgebouwen en hebben een raakvlak met Social Schools. Zo ontstond het plan het seminar bij Rever te laten plaatsvinden.

Schoolcommunicatie en ouderbetrokkenheid

De doelgroep van het seminar zijn schoolbesturen en schooldirecteuren die tegen communicatie issues aanlopen en de wens hebben ouders meer te betrekken bij het onderwijs. Hierbij spelen ouders, leraren, schoolleiders maar ook bestuurders een belangrijke rol. Hoe laat u al deze schoolbetrokkenen samenwerken? Hoe zorgt u ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan? Dat ouders inzien dat betrokkenheid bij de school en het onderwijs van groot belang is voor de prestaties van hun kind?

Wat kunt u verwachten?

Verrassende en nieuwe inzichten over de kansen en gevaren van een communicatieplatform binnen uw stichting (of school) om de #schoolcommunicatie te verbeteren. Er zijn verschillende vakdeskundigen uitgenodigd om hun kennis met u te delen:

Meer informatie over het seminar en een aanmeldformulier, vindt u hier.