Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Wij zijn gecertificeerd op niveau 5

Wij hebben ons laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder en zijn per 2 mei 2023 gecertificeerd op niveau 5. Wij zijn heel trots op het behalen van dit certificaat. In februari 2022 waren wij al gecertificeerd op Niveau 3 van de Ladder. De stap naar Niveau 5 in mei 2023 betekent onder andere dat ook onze ketenpartners kwantitatieve informatie aan moeten leveren over de CO2 impact van hun producten van cradle to grave. Dit stuwt de transitie naar een circulaire economie voort en is in lijn met onze duurzame ambities die wij gebaseerd hebben op de SDG’s van de VN.

Het behalen van Niveau 5 toont aan dat wij echt werk maken van de verduurzaming van onze organisatie met als uiteindelijke doel een zo minimaal mogelijke ecologische voetafdruk. Wij blijven ons actief inspannen om onze mooie wereld door te kunnen geven aan volgende generaties.

 

Downloads

Toelichting: de laddersystematiek

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle interne projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Meer hierover lees je op de website van CO2 Prestatieladder. Hier vind je onze pagina op de SKAO site.

Download onze whitepaper

over circulair inrichten in de praktijk.
De wereld staat onder druk

Wij nemen onze verantwoordelijkheid.