5 tips voor een goede akoestiek op kantoor

1 november 2017

Een goede akoestiek is essentieel voor open kantoorruimtes. Akoestiek heeft, net als verlichting, effect op prestatie. Tegenwoordig worden in interieurs veel harde materialen gebruikt, zoals glas, staal en beton. Dit geeft een moderne uitstraling, maar zorgt er ook voor dat geluid weerkaatst wordt. Bovendien worden er veel grote open ruimtes gecreëerd in kantoren. Teveel hinder van geluid kan leiden tot frustratie en kan ten koste gaan van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Daarom is het noodzakelijk om specifieke oplossingen voor een goede akoestiek toe te passen.

Verbeteren van akoestiek zorgt voor minder afleiding en stress

Geluidsoverlast in de werkomgeving is geen onschuldige ergernis van lichtgeraakte collega’s. Het is een serieus probleem dat bedrijven jaarlijks veel geld kost. Volgens het rapport ‘Burden of Disease from Environmental Noise‘ van The World Health Organization gaat het alleen al in het Europese bedrijfsleven om 30,8 miljoen euro per jaar. Daarnaast is uit het internationale onderzoek van Steelcase gebleken dat kantoormedewerkers elke dag 86 minuten verliezen door afleiding van onder andere geluid. Onderzoek van het Stress Research Institute (SRI) in Stockholm laat zien dat het verbeteren van de akoestiek in een open kantooromgeving zorgt voor 30% minder afleiding en stress. Met maatregelen voor geluid en akoestiek, valt er dus veel winst te behalen op het gebied van comfort en productiviteit.

akoestiek-op-kantoor

Dat gezegd hebbende, geven wij graag 5 tips voor een goede akoestiek op kantoor:

Tip 1: Zorg voor een mogelijkheid om te ontsnappen aan het geluid

Elke activiteit stelt andere eisen aan een ruimte. Een kamer waarin met een grote groep vergaderd wordt, kent andere specificaties voor de inrichting dan een individuele stilteruimte. Een bedrijfsrestaurant vereist andere akoestische oplossingen dan een setting voor ontspanning. Een indeling van een werkomgeving naar activiteit, biedt mensen de mogelijkheid een ruimte op te zoeken die past bij hun uit te voeren taak en fysiek bij het geluid vandaan te gaan.

5 tips voor een goede akoestiek op kantoor-Rever

Tip 2: Zorg voor voldoende ruimte en scheiding tussen mensen

Houd er bij de indeling van uw kantoor rekening mee dat niet alle type werkzaamheden en teams evenveel geluid produceren. Zet luidruchtigere teams bij elkaar en werk met zoneringen. In onze interieurontwerpen hanteren we vaak 3 zones vanaf de entree van de ruimte/de verdieping: dicht bij de entree is veel rumoer, naar het midden van de verdieping wordt gewerkt en gebeld en richting de buitenzijde wordt geconcentreerd gewerkt en is een laag geluidsniveau gewenst. Zones kunnen bijvoorbeeld vormgegeven worden door het centraal plaatsen van een facilitaire kern, vergaderruimtes of scheidingswanden. Dit soort elementen kunnen worden voorzien van akoestische materialen zoals (ecologisch) vilt om geluid te absorberen. Houd er bovendien bij het plaatsen van werkplekken rekening mee dat iedereen voldoende ruimte heeft, geluidsproductie heeft niet alleen te maken met decibellen maar ook met de menselijke behoefte aan ‘personal space’.

5 tips voor een goede akoestiek op kantoor-Rever

Tip 3: Bundel lawaaibronnen

Zorg ervoor dat alle apparaten die (veel) geluid produceren, zoals printers, scanners en koffiemachines, centraal op één plek gepositioneerd worden. Deze bronnen van storend geluid zijn ongewenst op de werkvloer, maar kunnen prima een plek krijgen in de buurt van een ontmoetingsplein of ruimte die niet in verbinding staat met een concentratiezone.

5 tips voor een goede akoestiek op kantoor-Rever

Tip 4: Houd rekening met individuele verschillen

Elk persoon heeft een andere grens waarbij irritatie om geluid ontstaat. Introverte personen verdragen minder geluid wanneer zij bezig zijn met taken die veel denkvermogen vereisen. Extraverte personen zijn juist minder snel afgeleid door geluid. Toch werken er in een team vaak zowel introverte als extraverte personen, dus om hen goed te kunnen laten functioneren en samenwerken, is het belangrijk dat beide zich kunnen concentreren. Een oplossing hiervoor kan zitten in het aanbieden van verschillende ruimtes en het tactisch bij elkaar plaatsen of juist gescheiden houden van personen. Ook psychologische aspecten spelen een rol; medewerkers kunnen geluid uit het eigen team beter verdragen dan dat van een andere afdeling.

5 tips voor een goede akoestiek op kantoor-Rever

Tip 5: Stel regels op over geluid

Geluidoverlast kan tot grote ergernissen leiden, het communiceren van een helder beleid over het maken van geluid, het gebruiken van koptelefoons en de manier waarop u elkaar aanspreekt met betrekking tot geluidsoverlast, kan misverstanden voorkomen en onderling begrip vergroten. Onthoud dat mensen geluid als minder storend ervaren wanneer zij weten dat het noodzakelijk of tijdelijk is.

5 tips voor een goede akoestiek op kantoor-Rever

Een goed interieurontwerp

Natuurlijk zijn vloerafwerking, raambekleding, plafond baffles, kasten met een akoestische afwerking, aankleding met planten en muurdecoratie ook een essentieel onderdeel van een goede akoestiek in open kantoorruimtes. In een goed interieurontwerp zijn deze aspecten absoluut vertegenwoordigd.

Meer weten over een goede akoestiek in open kantoorruimtes?

Wilt u meer weten over een goede akoestiek in open kantoorruimtes en eens vrijblijvend praten over mogelijke oplossingen? Neem dan contact op met onze Senior Projectconsultant Ruben van der Horst op 06-54757310 of via ruben.vanderhorst@rever.nl.

Ruben_van_der_Horst

Lees ook ons artikel over geluid op kantoor.

Bronnen: facto.nl, f-facts.nl, buroproject.be.