Interieurontwerp bij Rever:

Gebruiker, functie en beleving staan centraal.

Interieurarchitectenbureau


Wij zijn geen doorsnee interieurarchitectenbureau. Wij verzorgen volledige ontwerpen, maar begeleiden ook het totale realisatieproces; we zijn een full-service bureau voor interieurprojecten. Doordat er op onze studio zowel architecten als interieurarchitecten en bouwkundig ingenieurs werken, kunnen we naast het gehele interieurontwerp ook de esthetische begeleiding én realisatie van een interieurproject onder onze hoede nemen. Wij ontwerpen en realiseren voor zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en revitalisatie. Omdat onze dienstverlening dus iets verder reikt, noemen we onszelf geen interieurarchitectenbureau – maar full-service bureau voor interieurprojecten.

Visie als interieurarchitectenbureau

Als interieurarchitectenbureau zien wij een gebouw en het interieur als strategisch instrument voor groei: een interieur moet bijdragen aan de primaire doelstellingen van een organisatie. Wij beginnen daarom met een uitgebreide inventarisatie van de cultuur van onze opdrachtgevers: wat zijn de waarden en omgangsvormen, hoe zien de werkprocessen eruit en aan welke functionaliteiten is behoefte? De gebruiker, functie en beleving staan daarbij centraal. Wij ontwerpen een interieur als een maatkostuum: het moet naadloos aansluiten op de eindgebruiker en haar behoeften. De concepten die we ontwikkelen inspireren en stimuleren. Het zijn settings waarin mensen zich thuis voelen, prettig werken en alle handvatten hebben om een juiste worklife balance te creëren. Vanuit onze full-service dienstverlening, wordt een interieurproject altijd begeleid door een projectteam van minimaal één projectconsultant, een projectmanager en (interieur-)architect. Dit is een wezenlijk verschil met een regulier interieurarchitectenbureau. Onze teams werken nauw samen en zijn daardoor altijd volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken tijdens het proces van ontwerp tot en met de realisatie van het project. Onze benadering is dus integraal.

Wat kunt u van ons als interieurarchitectenbureau verwachten?

Wij kunnen alle facetten van een interieurverbouwing of revitalisatie onder onze hoede nemen: van concept naar ontwerp tot realisatie voor zeer uiteenlopende projecten, met diverse gradaties van complexiteit. Wij gaan pragmatisch te werk, door onze organisatiestructuur zijn er korte lijnen en wij kunnen zowel intern als extern snel schakelen. Op deze manier kunnen we tegen marktconforme tarieven en binnen een relatief korte periode interieurs realiseren. Wij opereren volledig merkonafhankelijk en zijn gewend om met en binnen taakstellende budgetten te werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten als full-service interieurarchitectenbureau? Bel of mail ons dan gerust voor een vrijblijvend gesprek!

Lees ook: Wie zijn wijOnze visieOnze eigen settingDuurzaam interieur – Interieurs op diverse ambitieniveaus – Turnkey aanpakVacatures