Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Wij zijn gecertificeerd op niveau 3

Wij hebben ons laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder en zijn per 1 februari 2022 gecertificeerd op niveau 3. Wij zijn heel trots op deze belangrijke instap op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Het behalen van dit certificaat is voor ons een tussenstap naar verdere verduurzaming van onze organisatie met als uiteindelijke doel een zo minimaal mogelijke ecologische voetafdruk.

Wij blijven ons inspannen om onze mooie wereld door te kunnen geven aan volgende generaties. Onze ambitie is dan ook om in 2024 gecertificeerd te worden op niveau 5. Dit betekent dat wij niet alleen zélf een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering hanteren, maar dit ook toe gaan passen in onze projecten én onze partners in de keten hierin mee zullen gaan nemen.

CO2 Prestatieladder-Rever Interieurprojecten

Downloads

Toelichting: de laddersystematiek

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle interne projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Meer hierover lees je op de website van CO2 Prestatieladder. Hier vind je onze pagina op de SKAO site.

 

De wereld staat onder druk

Wij nemen onze verantwoordelijkheid.